Mała kaplica

Widok frontu małej kaplicy (2006 r.)

Widok małej kaplicy od strony wsi (2006 r.)