Ernst Ahasverus Heinrich
(1727-1811)

Ernst Ahasverus Heinrich von Lehndorff

Czwartym dziedzicem Sztynortu był Ernst Ahasverus Heinrich von Lehndorff, który urodził się 17.05.1727r. w Landkeim. W wieku 42 lat Ernst zawarł ślub z 18-letnią Amelią Karoliną von Schmettau-Stohnsdorf (1751-1830). Huczny ślub odbył się 25.09.1769r. w rodowych dobrach panny młodej w Stonsdorf (Staniszów) na Śląsku. Już rok po ślubie Amelia urodziła mężowi V dziedzica Sztynortu, którego ochrzczono czworgiem imion: Carl Friedrich Ludwig Christian (1770-1854). Szczęśliwe małżeństwo miało w sumie troje dzieci: wspomnianego wyżej Carla, córkę Paulinę Luisę (1776-1813), którą wydano za hrabiego Dönhoffa oraz syna Heinricha (1777-?).

Marion von Dönhoff opisuje Ernsta w swojej książce "Dzieciństwo w Prusach Wschodnich":

Anna, z domu hrabina Hahn [żona Karla Meinharda - szóstego dziedzica Sztynortu] [...] pewnego dnia znalazła na strychu [w Sztynorcie] dziennik pisany w języku francuskim, który należał do wnuka  Ahasverusa. Wnuk ten nazywał się Ernst Ahasverus i przez 30 lat był szambelanem królowej Elżbiety Krystyny, żony Fryderyka Wielkiego. Jego krytyczne zapiski są niezwykle interesującym źródłem, z którego można bardzo wiele dowiedzieć się na temat życia na dworze pruskim w tamtych czasach. Pierwszy tom tych zapisków opublikowany został w 1906 roku. Po nim wydano jeszcze 3 następne. [...] W podobny sposób na strychu w Sztynorcie przechowało się około 800 listów księcia Heinricha, brata Fryderyka Wielkiego, pisanych do szambelana Ernsta Ahasverusa.

Neoklasycystyczna herbaciarnia wybudowana w parku w 1816 r. na prośbę żony Ernsta Ahasverusa - Amelii (pocztówka z 1910 r.)


Przyjaciel Ernsta - Ignacy Krasicki
(obraz Per Kraffta)

Ernsta łączyła serdeczna 30-letnia przyjaźń z Ignacym Krasickim (1735-1801). Biskup często gościł w Sztynorckim pałacu, gdzie organizowano przedstawienia teatralne, iluminacje i liczne  zabawy. Zachwyt pięknem pałacu, parku oraz panującą tu atmosferą Krasicki wyrażał w korespondencji z właścicielem dóbr, z której zachowały się obszerne fragmenty. To właśnie do Ernsta zauroczony miejscem Krasicki powiedział słynne zdanie: Kto ma Sztynort, ten posiada Mazury.

Ernst Ahasverus Heinrich zmarł 20.05.1811 r. w Sztynorcie.